Dowody świętości

Muzeum bł. o. Stanisława Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia księży marianów otwarto w Górze Kalwarii – miejscu jego spoczynku.

Przy Wieczerniku na Mariankach otwarto muzeum poświęcone życiu bł. Stanisława Papczyńskiego. – Trudna historia naszego Zgromadzenia sprawiła, że zdecydowana większość kultury materialnej związanej z o. Papczyńskim zaginęła lub spłonęła w pożarach. Trzeba pamiętać o kasacie carskiej w Polsce i prześladowaniach zakonu w Portugalii czy Włoszech. W 1909 roku został na świecie tylko jeden marianin – przypomina o. Jan M. Rokosz MIC, kierujący muzeum bł. Stanisława Papczyńskiego, były generał marianów.

Tym bardziej trzeba docenić liczbę i historię kilkuset artefaktów, które udało się zmieścić na 200 metrach, m.in. wszystkie istniejące dzieła błogosławionego. Tych, których nie udało się pozyskać na zasadzie depozytu czy kupna w antykwariatach, można zobaczyć w formie faksymile. Muzeum mieści się w domu księży marianów przy kościele Wieczerzy Pańskiej na Mariankach, gdzie spoczywa zmarły w 1701 r. o. Papczyński. Ekspozycja ukazuje jedną z najwybitniejszych postaci XVII-wiecznej Polski: pisarza, patriotę, propagatora sprawiedliwości społecznej, znaczącego teologa, twórcę mariańskiej szkoły duchowości głęboko osadzonej w kulturze polskiej.

Grafiki na ścianach z tekstami ukazującymi życie, duchowość i dzieła o. Papczyńskiego uzupełniają multimedia, wyświetlane na tabletach i przestrzenna animacja, pokazująca misję Zgromadzenia Księży Marianów. Ekspozycja umieszczona w największej, auli domu zakonnego, sąsiadującego z Wieczernikiem zaprojektowana została przez Marka i Macieja Mikulskich. Pomysł, by otworzyć Muzeum bł. Stanisława Papczyńskiemu zrodził się w 2011 r. Sala podzielona została na tematyczne sektory, pokazujące życie założyciela zakonu na tle dziejów Polski i świata, ale także historii Góry Kalwarii. Pielgrzymi przybywający do kolebki zakonu marianów i grobu zmarłego 17 września 1701 r. ich błogosławionego założyciela zyskali dodatkowy powód, by spędzić na Mariankach dłuższe chwile.

– Jeden z najważniejszych dokumentów: oryginalną Bullę zatwierdzenia papieskiego z 1787 r. udało się pozyskać od antykwariusza na Litwie. Listy Papczyńskiego lub inne rękopisy, które przetrwały wyłącznie w odpisach, zostały zrekonstruowane charakterem pisma założyciela, które się zachowało w akcie pierwszej profesji zakonnej. Literka, po literce, komputerowo zostało odtworzonych m.in. pięć listów, dwa jego testamenty i akt uroczystych ślubów – opowiada o. Jan M. Rokosz MIC.

Sporo artefaktów ma związek z królem Janem III Sobieskim,, którego błogosławiony spowiadał, i któremu nieformalnie doradzał. Ale zobaczyć można także kowadło i przedmioty domowego użytku z miejsca urodzenia błogosławionego, z Podegrodzia. Jest na przykład tabliczka szkolna z drewna i czarnego łupku wraz z rysikiem do pisania, używana w Polsce przez dzieci w pierwszych klasach w XVII w. Jest też decymka – Koronka 10 cnót Najświętszej Maryi Panny, którą marianie nosili przy pasach swoich białych habitów, znaleziona podczas wykopalisk przy Wieczerniku, pod koniec XVIII w., czy dyscyplina ze sznurka używana w zakonach, także u marianów, do biczowania się w XIX w. Chodząc między eksponatami można poznać też świadectwa łask, uzyskanych za wstawiennictwem błogosławionego.

Do najcenniejszych artefaktów trzeba jednak zaliczyć habit i franciszkański sznur z trumny o. Papczyńskiego, wyjęte podczas ekshumacji przed beatyfikacją w 2007 r. oraz jego, z podpisem i komentarzami. Na wystawie można zobaczyć także Rękopis Inspectio Cordis, czyli rozmyślań na niedziele i święta całego roku autorstwa o. Stanisława oraz pierwsze pieczęcie błogosławionego i Zgromadzenia, w tym pieczęć „białych marianów”, którą o. Sękowski, ostatni marianin w czasie kasaty, przekazał o. Matulewiczowi, jako jedyną rzecz. Jest także Positio, przygotowane przez watykańską Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, dotyczące badania cudu za przyczyną o. Stanisława, który otworzył drogę do jego beatyfikacji.

Muzeum bł. Papczyńskiego można zwiedzać codziennie w godz. 10-12 oraz 14-16.

“Gość Warszawski”