DNA Miłosierdzia

Klerycy warszawskiego seminarium zapraszają na piątkowe adoracje krzyża.

Jak co roku w Wielkim Poście klerycy Warszawskiego Metropolitalnego Seminarium Duchownego chcą wspólnie z mieszkańcami stolicy rozważać Mękę Pańską i adorować krzyż.

„W liście, który papież skierował do wiernych przed rozpoczęciem Roku Miłosierdzia, podzielił się swoim pragnieniem, aby zbliżający się czas był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne. Odpowiadając na papieskie zawołanie, pozwólmy Jezusowi objawić, jakie jest DNA miłosierdzia i jak głęboko sięgają jego dna” – piszą warszawscy klerycy.

Pierwsza w tegorocznym Wielkim Poście adoracja krzyża odbędzie się w kościele seminaryjnym (Krakowskie Przedmieście 52/54) 19 lutego.

Następne – w kolejne piątki, aż do 18 marca. Nabożeństwo zaczyna się o godz. 20 rozważaniami i śpiewem, a po godz. 21 – kontynuowane jest w ciszy.

Na koniec indywidualnej adoracji można podejść i ucałować krucyfiks. Na zakończenie udzielane jest błogosławieństwo relikwiami Krzyża Pańskiego, które przechowywane są w kościele seminaryjnym. Przez cały czas adoracji w konfesjonałach dyżurują spowiednicy.

Tematami rozważań podczas poszczególnych adoracji będą:

19 lutego – Bliskość (przygotowują klerycy V roku)
26 lutego – Zgoda na odejście (rok VI)
4 marca – Zrozumienie (rok IV)
11 marca – Przebaczenie (rok III)
18 marca – Przyjęcie człowieka (rok II).

„Gość Warszawski”