Stali diakoni na dorocznym dniu skupienia

Doroczny dzień skupienia dla diakonów stałych archidiecezji warszawskiej i ich rodzin odbył się w sobotę 20 października w Domu Rekolekcyjnym w Podkowie Leśnej. Spotkaniu przewodniczył bp Michał Janocha, delegowany przez metropolitę warszawskiego do opieki nad diakonami stałymi.

Poza inkardynowanymi do archidiecezji warszawskiej diakonami: Bogdanem Sadowskim, Janem Ogrodzińskim i Piotrem Maciejewskim w spotkaniu uczestniczył także pochodzący z Gruzji dk. Michał wraz ze swoją małżonką, którzy zamieszkali niedawno w Warszawie. Razem z diakonami i ich rodzinami, w spotkaniu brało udział także 3 kandydatów, przygotowujących się do diakonatu stałego.

Wszyscy wysłuchali konferencji, jaką wygłosił ks. Paweł Walkiewicz – ojciec duchowny diakonów stałych. Po adoracji, możliwości spowiedzi i spotkaniach z bp. Janochą diakoni i kandydaci oraz ich małżonki wzięli udział w Eucharystii, której przewodniczył bp Janocha.

W archidiecezji warszawskiej za formację intelektualną i duchową diakonów i kandydatów odpowiadają  księża: ks. Mirosław Cholewa – moderator, ks. Bartłomiej Pergoł, ks. Bartosz Szoplik i ks. Janusz Stańczuk.

Diakonat stały został przywrócony po Soborze Watykańskim II. W Polsce pierwsze święcenia diakonatu żonatych mężczyzn miały miejsce przed 10 laty (w 2008 r.). Obecnie w archidiecezji warszawskiej posługuje 4 diakonów stałych a 3 kandydatów przygotowuje się do święceń. 8 grudnia przyjmą posługę lektoratu w archikatedrze warszawskiej.

Więcej >> Diakoni stali. A po co? – świadectwo diakona Bogdana Sadowskiego

fot. ks. Bartłomiej Pergoł