“Archutowski” – od września szkołą publiczną

Będzie to pierwsze w Warszawie i jak dotąd jedyne, publiczne liceum katolickie - szkoła bez czesnego.  

Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł. ks. R. Archutowskiego proponuje uczniom różne kierunki kształcenia: humanistyczny, matematyczny i przyrodniczy. – Dbamy o rozwój ducha i ciała, w naszej szkole uczniowie nie muszą wstydzić się wiary – zapewniają nauczyciele. Pierwsze spotkanie informacyjne dla zainteresowanych odbędzie się w sobotę 27 lutego o godz. 10.00 w siedzibie szkoły przy ul. Dewajtis 3.

Szkoła współpracuje z Wydziałem Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, dzięki czemu prowadzi autorski program kulturoznawczy a także z Wydziałem Nauk Matematyczno-Przyrodniczych UKSW.

W 2015 r.  w prestiżowym rankingu szkół ponadgimnazjalnych Perspektyw “Archutowski” otrzymał medal „Srebrnej Szkoły” najlepszych Liceów w Polsce.

Dla uczniów spoza Warszawy dysponuje internatem z jedno lub dwuosobowymi pokojami.

Jednostką prowadzącą szkołę jest Centrum Edukacyjne Archidiecezji Warszawskiej.  Liceum powstało w 1997 roku, początkowo jako Archidiecezjalne Męskie Liceum Ogólnokształcące.