Ankieta – prośba o wypełnienie

Czcigodni Księża, Odpowiadając na prośbę Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży i Przewodniczącego Rady Fundacji Świętego Józefa KEP zwracamy się z prośbą do księży naszej archidiecezji o ...

Czcigodni Księża,

Odpowiadając na prośbę Księdza Arcybiskupa Wojciecha Polaka Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży i Przewodniczącego Rady Fundacji Świętego Józefa KEP zwracamy się z prośbą do księży naszej archidiecezji o wypełnienie anonimowej ankiety, która dotyczy działań Fundacji Świętego Józefa KEP.

Ankieta została przygotowana przez Fundację Świętego Józefa KEP we współpracy z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC.

Ankieta znajduje się pod linkiem: https://panel.iskk.pl/737283

Fundacja Świętego Józefa KEP wyraża nadzieję, że dzięki przekazanym opiniom będzie mogła jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby pokrzywdzonych i wspierać diecezje, jak i samych duszpasterzy w ich posłudze i działaniach prewencyjnych na terenie parafii.

Ks. prałat dr Piotr Odziemczyk

Wicekanclerz Kurii

Delegat biskupi ds. ochrony dzieci i młodzieży

w Archidiecezji Warszawskiej