AKT ZAWIERZENIA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ PANI JASNOGÓRSKIEJ

AKT ZAWIERZENIA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ PANI JASNOGÓRSKIEJ
na zakończenie nawiedzenia

Maryjo, Królowo Polski,

W Twoim Jasnogórskim Obrazie przybyłaś w progi naszej archidiecezji, parafii, do naszych rodzin i do naszego życia. Tak jak kiedyś przekroczyłaś próg domu Zachariasza i Elżbiety, niosąc orędzie macierzyńskiej wiary i miłości, tak przez cały rok nawiedzałaś parafie naszej archidiecezji i dlatego z głębi naszych serc wypowiadamy słowa wdzięczności za Twoją obecność pośród nas.

Maryjo! Przyszłaś do nas z tego szczególnego miejsca, jakim jest Jasna Góra Zwycięstwa, aby po raz kolejny wsłuchiwać się i podzielić nasze troski, radości i niepokoje, by umocnić nas w wierze i nadziei w zwycięstwo prawdy i dobra nad wszelkim kłamstwem i nienawiścią. Wysłuchaj nasze modlitwy, które zanosimy do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw je Twemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, jedynemu Odkupicielowi człowieka i świata.

Matko naszych serc! Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie wychodzącej naprzeciw nam, grzesznym i słabym, oddajemy na zakończenie peregrynacji w naszej archidiecezji całe nasze życie i całą naszą miłość. Nasze prace, radości, nadzieje i nasze cierpienia. Chcemy odnowić Śluby Jasnogórskie, całkowicie należeć do Ciebie i razem z Tobą iść drogą zawierzenia Chrystusowi. Prowadź nas wszystkich i zawsze swoją matczyną ręką! Zawierzamy Ci posługę papieża Franciszka, Księdza Kardynała Kazimierza, księży biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane, prosząc, abyś ich prowadziła ścieżkami prawdy i miłości oraz pokornej służby Bogu i braciom. Powierzamy Tobie całą naszą archidiecezję, ludzi kultury i nauki. Użycz naszym rodzinom łaski głębszej miłości i poszanowania budzącego się życia. Strzeż nasze rodziny i wspólnoty, by zawsze trwały w jedności, zgodzie i miłości, błogosław dziełu wychowania dzieci i młodzieży. Weź w swą opiekę ludzi w podeszłym wieku, cierpiących z powodu choroby czy samotności – bądź im Pocieszycielką i Uzdrowieniem na duszy i ciele. Naszym bliskim zmarłym ukaż Jezusa – błogosławiony owoc żywota Twojego.

Przyjmij również modlitwy naszych serc. Bądź z nami w każdy czas, abyśmy nigdy nie zagubili wrażliwości na drugiego człowieka i nieustannie wsłuchiwali się w Twoje słowa: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek mój Syn Wam powie”. Amen.