XXVI Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych

Parafia: Warszawa. Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole
Rozpocznie się Mszą św. w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41

XXVI Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych rozpocznie się 5 sierpnia br. Mszą św. odprawioną o godz. 6.00 w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41 w Warszawie, na Jasną Górę dochodzi 14 sierpnia br. ok. godz. 17.00.

15 sierpnia br. uczestniczyć będziemy w uroczystej Mszy św. na Jasnej Górze o godz. 11.00. Planowany wyjazd z Częstochowy – 15 sierpnia 2017 r. godz. 15.00.

Przewodnikiem Pielgrzymki jest ks. Stanisław Jurczuk.

ZAPISY na pielgrzymkę przyjmujemy w dniach 1-4  sierpnia br. przy ul. Deotymy 41 w Warszawie (sala św. Józefa w godz. 9-19), w dniu wyjścia pielgrzymki lub na trasie pielgrzymki. Przy zapisach osoba niepełnosprawna powinna wskazać swojego opiekuna, wypełnić kartę medyczną (przyjmowane leki). Osoba niepełnoletnia powinna okazać pisemna zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w pielgrzymce.

OPŁATY:
Wpisowe – 150 zł
Wypożyczenie wózka inwalidzkiego – 55 zł
Autokar powrotny z Częstochowy do Warszawy – 55 zł

ORGANIZATOREM Pieszej Pielgrzymki Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę jest Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Deotymy 41,
tel./fax (22) 837 42 61; e-mail ksnaw@ksnaw.pl; www.ksnaw.pl