Wykłady mariologiczne z cyklu „Oto Matka Twoja”

Parafia: Warszawa. Św. Dominika
Wykład pt. "Maryja jako Gwiazda nowej ewangelizacji" wygłosi dr Iwona Zielonka

Wykłady mariologiczne odbywają się raz w miesiącu (zawsze w czwartki), zazwyczaj w auli o. Jacka Woronieckiego (budynek klasztoru) o godz. 19.00. Cechą charakterystyczną wykładów jest to, że mają one charakter otwarty oraz że przechodzą w swoisty dialog z zaproszonym wykładowcą.