Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie

Miejsce: Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza
Konferencje tematyczne połączone z Mszą świętą