Warszawskie Spotkania Benedyktyńskie

Miejsce: Kościół pw. św. Kazimierza Królewicza
Spotkanie poświęcone biografii św. Benedykta będącej opisem drogi wtajemniczenia chrześcijańskiego. Poprowadzi je o. Konrad Małys OSB.

Program:

9.00 Msza św. z homilią
9.45 Adoracja Najświętszego Sakramentu
10.00 Konferencja tematyczna
10.45 Spotkanie w salce zakończone Modlitwą w ciągu dnia z Liturgii Godzin