Uroczystość wręczenia doktoratu h.c. ks. prof. Markowi Starowieyskiemu

Miejsce: Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
Organizator: Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie postanowił uhonorować ks. prof. Marka Starowieyskiego tytułem doktor honoris causa. Głos zabierze m.in. kard. Kazimierz Nycz.

Program uroczystości:

  • 17.00 powitanie gości – ks. prof dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW
  • 17.15 laudacja – ks. prof Waldemar Turek, Watykan
  • 17.45 nadanie doktoratu causa ks. prof. dr. hab. Markowi Starowieyskiemu
  • 18.00 wykład doktora honoris causa ks. prof. dr. hab. Marka Starowieyskiego
  • 18.30 słowo kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW
  • wystąpienie okolicznościowe
  • zakończenie

Nadanie doktoratu honoris causa to forma uznania działalności ks. prof. Starowieyskiego na polu naukowym w Polsce oraz  dydaktycznym, zwłaszcza w zakresie formacji księży.

Ks. prof. Starowieyski (ur. 1937) jest wybitnym patrologiem i historykiem, specjalistą w dziedzinie literatury wczesnochrześcijańskiej. Wśród patrologów kapłan uważany jest za mentora, pasjonata, a nawet ojca patrologii, który stworzył jedyną w Europie Wschodniej bibliotekę patrystyczną przy seminarium warszawskim.

Był profesorem patrologii, łaciny i greki w Wyższym  Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Pracował w watykańskiej Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego. Jest redaktorem serii patrologicznych „Źródła monastyczne” (38 tomów) i „Ojcowie żywi” (17 tomów). Opublikował m.in. dwutomowe Apokryfy Nowego Testamentu, Duchowość starożytnego monastycyzmu, Tradycje biblijne, Biblia w kulturze europejskiej, czy Khalil Gibran i jego „Prorok”. Jest współautorem Słownika wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa.

Szczegóły wydarzenia na stronie >> http://archwwa.pl/