Spotkanie pt. „Dobrozaczynanie, czyli o stawianiu pierwszych kroków w dobroczynności”

Miejsce: Kościół dominikanów pw. św. Jacka
W spotkaniu zorganizowanym podczas Jarmarku św. Jacka wezmą udział przedstawiciele organizacji dobroczynnych