Wydarzenia: rocznica

Modlitwa przy pomniku „Gloria Victis” w godzinie „W”

Miejsce: Cmentarz Wojskowy na Powązkach

W modlitwie weźmie udział metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz