Wydarzenia: wydarzenie

Msza poprzedzająca konferencję naukową pt. „Nadzieja chrześcijańska dzisiaj. Źródła i konsekwencje”

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny

Eucharystii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz

Msza św. z okazji Dnia Dziecka Utraconego

Parafia: Warszawa. Matki Bożej Królowej Polski na Marymoncie

Szczególnie zaproszeni są rodzice dzieci zmarłych przed urodzeniem i po narodzinach, dzieci kilkuletnich i już dorosłych, zmarłych w wyniku choroby lub nieszczęśliwych wypadków oraz wszystkich doświadczonych stratą dziecka bez względu na jego wiek i okoliczności śmierci

Konferencja Moniki i Marcina Gomułków

Parafia: Warszawa. Świętego Krzyża na Trakcie Królewskim
Wspólnota: Duszpasterstwo Akademickie Św. Krzyż

Duszpasterstwo akademickie św. Krzyż zaprasza na konferencję pt. „Blaski i cienie życia w małżeństwie”, którą wygłoszą Monika i Marcin Gomułkowie

III Festiwal Katolickiej Nauki Społecznej

Miejsce: Hotel Bellotto w Warszawie

Głównym celem Festiwalu jest propagowanie nauczania społecznego Kościoła wśród osób aktywnie uczestniczących w życiu samorządowym i gospodarczym oraz działających w obszarach ekonomii społecznej i edukacji, a także integracja środowisk realizujących zasady katolickiej nauki społecznej i wymiana dobrych praktyk w tej dziedzinie

Wieczór Świadków – spotkanie ze świadkami życia bł. Jerzego Popiełuszki

Miejsce: Dom Pielgrzyma „Amicus”

Otwarte spotkanie z pięcioma świadkami życia ks. Jerzego Popiełuszki, którzy byli związani z błogosławionym na różnych etapach życia – od dzieciństwa po ostatnie dni jego posługi. Celem spotkania jest chęć zrozumienia drogi księdza Jerzego do świętości. Spotkanie będzie rejestrowane.

Konferencja 24/7 Serce Dawida pt. „Otrzymacie moją moc”

Miejsce: Warszawa, Hala EXPO XXI
Organizator: Fundacja 24/7

„Tegoroczna konferencja 24/7 Serce Dawida, to czas zatrzymania się i kontemplacji Baranka „jakby zabitego, który stoi pośrodku Tronu”, który posyła Ducha Świętego. I mówi osobiście do mnie i do Ciebie, do całej Wspólnoty Kościoła – „Otrzymacie Moją Moc” – zapowiadają organizatorzy Maciej i Dorota Wolscy z Fundacji 24/7. Spodziewają się ok. 2 tys. uczestników

50-lecie Kursu Lektorskiego w Archidiecezji Warszawskiej

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie

Uroczystej mszy świętej o godz. 11:00 będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz

Msza św. w 35. rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki

Parafia: Warszawa. Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu

Uroczystej Eucharystii będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz, który poświęci także kaplicę z udostępnionymi właśnie relikwiami sutanny będącej świadectwem męczeńskiej śmierci błogosławionego.

Msza św. w uroczystość odpustową ku czci św. Jana Pawła II

Parafia: Warszawa. Św. Jana Pawła II

Mszy św. z tej okazji będzie przewodniczył kard. Kazimierz Nycz w parafii św. Jana Pawła II na Bemowie

Święcenia diakonatu seminarzystów Redemptoris Mater

Parafia: Warszawa. Bazylika archikatedralna św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście

Kard. Kazimierz Nycz udzieli święceń diakonatu trzem alumnom Archidiecezjalnego Seminarium Misyjnego „Redemptoris Mater” w Warszawie