Otwarcie konferencji nt. „Inny” w żydowskiej i katolickiej tradycji: uchodźcy w obecnym świecie

Miejsce: Hotel Mariott
Spotkanie organizuje Papieska Rada ds popierania jedności chrześcijan oraz Międzynarodowy Komitet Żydowski ds. Konsultacji Międzyreligijnych. W spotkaniu bierze udział kard. Kurt Koch i przewodniczący Komitetu Martin L. Beudd