Obłóczyny

Parafia: Warszawa. Św. Dominika
Obrzędem obłóczyn, czyli przyjęciem dominikańskiego habitu, kandydaci do zakonu rozpoczną swój nowicjat