Mozaika znaczeń. O interpretacji dzieła sztuki mówią badacze

Miejsce: Muzeum Archidiecezji Warszawskiej
Organizatorzy zapraszają na wykład dr Ewy Korpysz (MAW) - Dwie monstrancje karmelitańskie z XVIII w. w zbiorach MAW.

Dwie monstrancje karmelitańskie z XVIII w. w zbiorach MAW

Wielowiekowa historia prezentacji Najświętszego Sakramentu wiąże się z rozwojem kultu Bożego Ciała i sięga swymi korzeniami wieku XIII. Na przestrzeni stuleci wygląd monstrancji, ich struktury i dekoracje znacznie się zmieniały. Wśród barokowych monstrancji, przechowywanych w skarbcu Muzeum Archidiecezji Warszawskiej na szczególną uwagę zasługują zwłaszcza dwie z XVIII wieku, pochodzące z zakrystii kościoła warszawskich karmelitów. Wyróżnia je zastosowanie cennych materiałów, w tym kamieni szlachetnych. Ale, w myśl starożytnej maksymy Ars auro gemmisque prior (Sztuka cenniejsza, niż złoto i drogie kamienie), nie kruszec, lecz artyzm wykonania jest powodem zainteresowania tymi przedmiotami. Monstrancje są okazałe, zdobione bogatą ornamentyką i scenami figuralnymi o unikalnej ikonografii. Motywem przewodnim w dekoracjach obu przedmiotów jest Chwała Chrystusa, obok tego pojawiają się jednak też inne wątki, bezpośrednio związane ze środowiskiem zakonów karmelitańskich.

Ewa Korpysz

Doktor nauk historycznych, historyk sztuki, Kustosz Muzeum Archidiecezji Warszawskiej. Wykłada na Uniwersytecie Warszawskim. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na historii oraz ikonografii miejsc związanych z przechowywaniem Najświętszego Sakramentu, zajmuje się też architekturą i kamieniarką nowożytną. Autorka artykułów naukowych i popularnonaukowych m. in. w, „Biuletynie Historii Sztuki”, „Kwartalniku Architektury i Urbanistyki”, „Baroku”, „Ad Rem” „Przeglądzie Wschodnim”, „Spotkaniach z Zabytkami”, „Stolicy”.