Lectio continua Ewangelii wg św. Jana

Miejsce: Dom Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza
Spotkania prowadzi biblistka s. dr Judyta Pudełko.

lectio