Kurs przygotowujący dorosłych do chrztu – rozpoczęcie katechumenatu

Miejsce: Kościół dominikanów pw. św. Jacka
Spotkania będą odbywały się raz w tygodniu w klasztorze oo. dominikanów przy ul. Freta. Zapisy trwają do 15 września

Przygotowanie potrwa od 3 października 2017 r. do 22 maja 2018 r. Kurs jest skierowany do osób pełnoletnich a spotkania będą odbywały się raz w tygodniu, we wtorki, od godz. 19.10. Czas trwania spotkania to około 2,5 godziny.

Więcej informacji na stronie: https://freta.dominikanie.pl/sakramenty/katechumenat/ i u o. Marka Domeradzkiego OP.