Katechezy Drogi Neokatechumenalnej

Parafia: Warszawa. Św. Tomasza Apostoła
Wspólnota: Droga Neokatechumenalna
Katechiści i wspólnota zapraszają dorosłych i młodzież w poniedziałki i czwartki. Cykl 15 spotkań rozpocznie się 29 stycznia.