Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na PWTW

Miejsce: Warszawa. Kościół seminaryjny
Rozpocznie się Mszą św. o godz. 16, natomiast uroczystość inauguracji rozpocznie się o godz. 17.30. Weźmie w niej minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin

Program

godz.  16.00  Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa  Metropolity Warszawskiego

godz.  17.30  Uroczysta inauguracja

  • Gaude Mater Polonia
  • przemówienie ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora PWTW – Collegium Joanneum
  • przemówienie ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kubackiego SJ, Rektora PWTW – Collegium Bobolanum
  • immatrykulacja studentów
  • przemówienie przedstawiciela studentów
  • wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika pt. „Cóż po Teologii w domu Akademii?”
  • słowo Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
  • zakończenie
  • kolacja