Etap szkolny Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy Biblijnej „HIERONYMUS”

Gimnazjaliści ze 106. szkół na terenie województwa mazowieckiego napiszą test ze znajomości Pism Janowych: Ewangelii, listów i Apokalipsy św. Jana

Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów wiedzą biblijną, pomoc w poznawaniu chrześcijańskich korzeni cywilizacji oraz zainteresowanie gimnazjalistów duchowym przesłaniem Nowego Testamentu.