Dzień skupienia w Świątyni Opatrzności Bożej

Parafia: Warszawa. Opatrzności Bożej w Wilanowie
Zaproszeni są szczególnie Darczyńcy wspierający budowę Świątyni oraz wszyscy, którym bliskie jest działanie Opatrzności Bożej w życiu ludzi i narodów

Program Dnia Skupienia:

  • 10.00-10.55 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, możliwość przystąpienia do spowiedzi
  • 11.00-11.45 konferencja pt. „Opatrzność Boża w świetle Pisma świętego”
  • 12.00 – Msza Święta
  • 13.00 – Składanie intencji Dziękczynienia i Zawierzenia Opatrzności Bożej

Konferencję wygłosi ks. prof. Waldemar Chrostowski. To wybitny biblista, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, członek Komitetu Nauk Teologicznych PAN. Jest autorem ponad dwóch tysięcy publikacji naukowych i popularnonaukowych, kierownikiem Katedry Egzegezy Starego Testamentu oraz Zakładu Dialogu Katolicko-Judaistycznego Wydziału Teologicznego UKSW, wykłada także na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ksiądz profesor jest ponadto znakomitym popularyzatorem wiedzy biblijnej.