Bierzmowanie

Parafia: Warszawa. Św. Ignacego Loyoli
Sakramentu bierzmowania udzieli kard. Kazimierz Nycz