Akademickie Rekolekcje Wielkopostne

Parafia: Warszawa. Św. Łukasza Ewangelisty
Pod hasłem "Idźcie i głoście, że Jezus żyje" poprowadzi ks. Mariusz Ryba.