Akademia Ikony: warsztaty pisania ikon (II grupa)

Miejsce: Kościół pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła
Akademia Ikony zaprasza na dwuletnie warsztaty pisania ikon i towarzyszące im wykłady.

Szczególnie atrakcyjnym i ważnym akcentem uczestnictwa w zajęciach  Akademii Ikony jest zgłębianie ikonografii wczesnego chrześcijaństwa oraz lokalnych tradycji ikonograficznych. Będzie można poznać swoisty alfabet bizantyjskiej sztuki sakralnej, jak też zagłębić się w syntezę sztuk sakralnych ukazywaną przez myślicieli, teologów, teoretyków sztuki i artystów.

Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość konfrontacji z tradycjami sztuki ikony na wschodzie i zachodzie. Ponadto poznanie języka i technik tych tradycji jak też możliwość otrzymania odpowiedzi na nurtujące pytania i uznania znaczenia bizantyjskiej sztuki sakralnej dla głębszego rozumienia współczesnej sztuki i kultury greckiej, krajów bałkańskich, słowiańskich i całej Europy to najważniejsze kompetencje i doświadczenie, które zdobywają uczestnicy Akademii Ikony.

Zgłoszenia: akademiaikony@gmail.com