27. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych na Jasną Górę

Parafia: Warszawa. Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole
Zapisy w dniach 2-4 sierpnia. Trasa dostosowana jest do potrzeb pątników na wózkach inwalidzkich

27. Piesza Pielgrzymka Niepełnosprawnych rozpocznie się 5 sierpnia br. Mszą św. odprawioną o godz. 6.00 w kościele św. Józefa przy ul. Deotymy 41
w Warszawie, na Jasną Górę dochodzi 14 sierpnia br. ok. godz. 17.00.

15 sierpnia br. uczestniczyć będziemy w uroczystej Mszy św. na Jasnej Górze o godz. 11.00. Planowany wyjazd z Częstochowy – 15 sierpnia 2017 r. godz. 15.00.

ZAPISY na pielgrzymkę w dniach 2-4 sierpnia br. przy ul. Deotymy 41 w Warszawie (sala św. Józefa w godz. 9-19), w dniu wyjścia pielgrzymki lub na trasie pielgrzymki. Przy zapisach osoba niepełnosprawna powinna wskazać swojego opiekuna, wypełnić kartę medyczną (przyjmowane leki). Osoba niepełnoletnia powinna okazać pisemna zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w pielgrzymce.

Opłaty:

 • wpisowe 150 zł.
 • wypożyczenie wózka inwalidzkiego 55 zł
 • autokar powrotny z Częstochowy do Warszawy – 55 zł.

Patroni pielgrzymki:

 • najdłużej towarzyszy nam św. Wawrzyniec i jego przeświadczenie, że jesteśmy skarbami Kościoła,
 • św. Kamil, dla którego Jezus był w każdym potrzebującym pomocy,
 • bł. Unici Podlascy, wierni aż do męczeńskiej śmierci,
 • św. Józef – patron Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych
 • św. Michał Archanioł – wymarzony opiekun każdego z nas.

Kolory grup pielgrzymkowych:

 • ogólny błękitny, obecnie każda grupa ma swój własny:
 • grupa św. Wawrzyńca – zielony
 • grupa św. Kamila – czerwony
 • grupa św. Józefa – fioletowy
 • grupa bł. Unitów Podlaskich- niebieski
 • grupa św. Michała Archanioła – pomarańczowy

ORGANIZATOREM Pieszej Pielgrzymki Niepełnosprawnych z Warszawy na Jasną Górę jest Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Deotymy 41,
tel./fax 22 837 42 61; e-mail ksnaw@ksnaw.pl; www.ksnaw.pl