Duszpasterstwo Akademickie „SANDAŁ”O grupie

SANDAŁ to grupa, której celem jest wspólna modlitwa, rozmowa na aktualne tematy i miłe spędzenie czasu w towarzystwie osób wyznających wartości chrześcijańskie. Spotkania rozpoczynają się w piątki o 20.00 w dolnym kościele.

W ramach modlitwy studenci cyklicznie uczestniczą w Mszy świętej oraz poznają różne formy modlitwy, które mogą później wykorzystać w praktyce osobistej. Podczas konwersatorium można podyskutować na tematy związane z duchowością, teologią, naukami społecznymi i psychologią. Dotychczas studenci dyskutowali m. in. na temat kultu świętych, roli chrześcijanina w polityce, czy sposobów radzenia sobie z emocjami. W trzeciej części spotkania jest dużo czasu na indywidualne rozmowy, różnego rodzaju gry i zabawy. Spotkania mają charakter otwarty – można wejść i wyjść w dowolnym momencie.

Oprócz piątkowego spotkania formacyjnego, duszpasterstwo proponuje spotkania tematyczne praktycznie przez cały tydzień.

Grupa liczy ponad czterystu studentów i znacznie więcej sympatyków z różnych warszawskich środowisk akademickich (PW, SGH, UW, WUM, SGGW, UKSW, ASP czy APS).

Ramowy program spotkania
> modlitwa (w różnych formach – czasem Msza, czasem lektura Słowa Bożego, adoracja…)
> konwersatorium (mówimy o tym, czym żyje nasz Kościół)
> posiłek
> integracja (zawiązywanie przyjaźni)

We wspólnocie