Papież o dziękczynieniu za beatyfikaję br. Michała Giedroycia

Od przypomnienia uroczystości dziękczynienia za potwierdzenie kultu bł. Michała Giedroycia, która odbyła się 8 czerwca w Krakowie, rozpoczął swe rozważania przed południową modlitwą Regina Caeli papież Franciszek. Zwrócił uwagę, że uczestniczyli w tym wydarzeniu biskupi z Polski i Litwy. Wspomniał ponadto z niepokojem i bólem o wiadomościach, docierających z Sudanu oraz pozdrowił grupy pielgrzymów z Włoch i z całego świata, zachęcając zarazem wszystkich do otwierania się na działalność Ducha Świętego.

Oto polski tekst rozważań Franciszka:

Drodzy bracia i siostry,

Wczoraj w Krakowie odbyła się uroczystość dziękczynienia za potwierdzenie kultu bł. Michała Giedroycia, w którym uczestniczyli biskupi Polski i Litwy. Niech to wydarzenie zachęca Polaków i Litwinów do umocnienia więzi pod znakiem wiary i czci dla błogosławionego Michała, który mieszkał w Krakowie w XV wieku, będąc wzorem pokory i ewangelicznej miłości.

Niepokój i ból budzą wiadomości docierające z Sudanu. Módlmy się ten naród, aby ustała przemoc i na drodze dialogu poszukiwano dobra wspólnego.

Pozdrawiam was wszystkich, pielgrzymów przybyłych z Włoch i z wielu stron świata, którzy uczestniczyliście w tej celebracji: grupy, stowarzyszenia i poszczególnych wiernych. Zachęcam wszystkich do otwarcia się z uległością na działanie Ducha Świętego, ofiarowując światu, w różnorodności charyzmatów obraz braterstwa w komunii.

Niech nam wyjedna tę łaskę Święta Matka Boża, której macierzyńskiemu orędownictwu powierzamy się z synowską ufnością.

KAI