Jak wygląda świat z perspektywy młodych? Watykan zaprasza do udziału w ankiecie

Sekretariat Synodu Biskupów przygotował ankietę dla młodzieży dotyczącą kwestii wiary, dorosłości i postrzegania świata ♦ Kwestionariusz online dostępny jest w 5 językach ♦ Odpowiedzi, będące podstawą prac XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, można udzielać do 30 listopada

Sekretariat Synodu Biskupów przygotował ankietę dla młodzieży, która funkcjonuje pod adresem youth.synod2018.va. Pytania w niej zawarte dotyczą nie tylko kwestii wiary, ale przede wszystkim tego, jak młodzi ludzie postrzegają siebie, swoje otoczenie i wyzwania związane z dorosłością. Udzielone odpowiedzi posłużą do przygotowania „instrumentum laboris” – dokumentu, stanowiącego podstawę prac XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, który w październiku przyszłego roku będzie obradował wokół tematu „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”.

Kwestionariusz online dostępny jest w 5 językach: angielskim, hiszpańskim, francuskim, włoskim i portugalskim. Choć dedykowany jest młodzieży, odpowiedzi mogą udzielać osoby w wieku 16-67 lat (taką rozpiętość wieku przewiduje pytanie dotyczące roku urodzenia ankietowanych).

Jak można wywnioskować z pytań, jednym z celów ankiety jest zrozumienie, jak wygląda świat z perspektywy młodego człowieka i jakie doświadczenia życiowe wpływają na kształtowanie postaw młodych ludzi. Część ankiety, zatytułowana „Ja i inni” dotyczy poczucia własnej wartości młodych ludzi i tego, jak postrzegają oni siebie i otaczający ich świat. Ankietowani proszeni są m.in. o próbę ocenienia swoich talentów i zdolności, określenie życiowych priorytetów, a także zdefiniowanie osób i środowisk, którym zawdzięczają swój rozwój, którym ufają i które pomagają im w podejmowaniu decyzji.

W kolejnej części ankiety pt. „Moje wybory życiowe”, młodzi odpowiadają m.in. na pytania związane ze swoim doświadczeniem z okresu nauki, sytuacją na rynku pracy, a także zaangażowaniem społecznym i politycznym. Pytani są też o to, w jakim wieku młody człowiek powinien – ich zdaniem – wyprowadzić się od rodziców i założyć własną rodzinę.

W dziale zatytułowanym „Wiara, religia i Kościół”, ankietowani pytani są zarówno o swój stosunek do religii, o osobiste doświadczenie wiary i przynależności do wspólnoty religijnej, a także o to, w jaki sposób rozumieją kwestię powołania i jego rozeznawania. Wypełnienie całej ankiety trwa ok. 15 minut.

Ankieta presynodalna dostępna będzie w wersji online do 30 listopada. Do jej wypełnienia zaproszeni są wszyscy młodzi, nie tylko ci, którzy identyfikują się jako osoby wierzące i związane z Kościołem. Kwestionariusz, to kolejne narzędzie służące określeniu, jakie wyzwania stoją dziś przed młodymi i tymi, którzy towarzyszą im na różnych płaszczyznach życia. Pierwszym instrumentem służącym do zebrania tych informacji jest dokument przygotowawczy wraz z kwestionariuszem adresowanym przede wszystkim do duszpasterzy, katechetów i animatorów, który na początku roku został przekazany konferencjom episkopatów na całym świecie.

XV Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów odbędzie się w październiku 2018 r. pod hasłem „Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania”.

KAI