Wiadomości: Watykan

Kongres mariologiczny o objawieniach

W Rzymie odbywa się międzynarodowy kongres o objawieniach. Prezes Papieskiej Akademii Mariologicznej zwraca uwagę, że w ostatnim czasie Kościół na nowo docenia objawienia. Choć nie są one konieczne do zbawienia, to jednak są to dary Boga, którymi nie powinno się gardzić.

Franciszek: Czczenie rodziców prowadzi do szczęśliwego życia

Czczenie rodziców prowadzi do długiego, szczęśliwego życia – mówił w katechezie podczas audiencji generalnej 19 września papież Franciszek. Katechezę poświęcił kolejnemu z dziesięciorga przykazań Bożych.

Watykan ogłosił nową konstytucję apostolską o Synodzie Biskupów

W Watykanie ogłoszono dziś konstytucję apostolską „Episcopalis communio”, dotyczącą instytucji Synodu Biskupów. Jedną z wprowadzanych przez nią nowości jest ustanowienie konsultacji poprzedzających Synod, a także postanowienie, że dokument końcowy Synodu ma udział w nauczaniu zwyczajnym Ojca Świętego.

Franciszek: Nie sukces ale ścieżka cierpiącego Sługi

Chrystus przypomina, że Jego misja wypełnia się nie na szerokiej drodze sukcesu, ale na trudnej ścieżce cierpiącego Sługi – mówił w rozważaniach na Anioł Pański papież Franciszek, komentując niedzielną Ewangelię (Mk 8, 27-35).

Franciszek na Sycylii

Niespełna 12 godzin trwała 24. podróż Franciszka po ziemi włoskiej, która tym razem 15 września zaprowadziła go na Sycylię. Główną okazją do jej odbycia była przypadająca w tym dniu 25. rocznica męczeńskiej śmierci miejscowego kapłana, bł. Józefa (Pino) Puglisiego. Zginął on 15 września 1993, w dniu swoich 56. urodzin z rąk mafii, których działania wielokrotnie ostro potępiał.

Watykan: zaprezentowano listę uczestników Synodu Biskupów

Sekretariat Synodu Biskupów opublikował dziś listę uczestników październikowego XV Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Polskę będzie reprezentować pięć osób, w tym czterech biskupów.

Abp Scicluna: od dokumentów trzeba przejść do czynów

Inicjatywa Ojca Świętego Franciszka, by zwołać wszystkich przewodniczących konferencji biskupich świata na spotkanie w Rzymie w lutym 2019 roku nt. zapobiegania nadużyciom jest bardzo mocnym znakiem serdecznego zaangażowania w obronie godności i ochrony małoletnich w Kościele. Opinię taką wygłosił abp Charles Scicluna, kierujący kolegium ds. rozpatrywania odwołań w sprawach najcięższych przestępstw w Kongregacji Nauki Wiary.

Franciszek w Piazza Armerina zachęca do odnowy Kościoła

Od Piazza Armerina papież Franciszek rozpoczął 15 września swoją wizytę na Sycylii. Spotkał się tam z wiernymi i duchowieństwem diecezji, która niedawno obchodziła dwusetlecie swego istnienia.

Papież: grozi nam, że w Iraku nie będzie chrześcjian

W Watykanie od wczoraj trwa spotkanie zorganizowane przez Papieską Radę ds. Integralnego Rozwoju Człowieka dotyczące kryzysu humanitarnego w Syrii, Iraku oraz na całym Bliskim Wschodzie. Z uczestnikami wydarzenia spotkał się dzisiaj papież Franciszek, który zaapelował do świata o przezwyciężenie indywidualnych interesów i większe zaangażowanie na rzecz pokoju.

Jutro Franciszek uda się na Sycylię

Papież Franciszek złoży jutro, 15 września, wizytę w Piazza Armerina i w Palermo. Pojedzie tam w 25. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Pino Puglisiego, zamordowanego przez sycylijską mafię.