Biskupi na rekolekcjach na Jasnej Górze. Czwartek pod znakiem spowiedzi

Celem rekolekcji jest pojednanie się z Bogiem i ludźmi - przypomina kard. Nycz ♦ Na Jasną Górę pielgrzymi, także biskupi, przychodzą by zmieniać swoje życie ♦ Bp Dajczak: pasterz idzie pierwszy, musi mieć odwagę przekraczania granic, wychodzenia na peryferie

Trzeci dzień rekolekcji polskich biskupów na Jasnej Górze był dniem sakramentu pokuty i pojednania. To jeden z najważniejszych momentów dni skupienia. – Spowiedź to źródło łaski i szansa na rozpoczęcie wszystkiego od nowa i z nowym entuzjazmem – podkreślają biskupi.

– Celem każdych dni skupienia, także tych pasterskich i istotną ich częścią jest pojednanie z Bogiem i ludźmi – przypomina kard. Kazimierz Nycz. Metropolita warszawski podkreśla, że „ten dzisiejszy dzień jest bardzo ważny, bo spowiedź zawsze jest szczególnym spotkaniem z Miłosiernym Chrystusem”.

Zwraca również uwagę na miejsce, w którym odbywa się spowiedź biskupów. – Jasna Góra to wyjątkowe miejsce, bo tu od zawsze przychodzą pielgrzymi, by nie tylko dziękować i prosić, ale przede wszystkim, by się nawracać, by zmieniać swoje życie, aby się wyspowiadać – podkreśla kard. Nycz.

Mówiąc dalej o sakramencie pokuty metropolita warszawski przypomina niedawną decyzję papieża Franciszka. Zdaniem kard. Nycza decyzja Ojca Świętego o przedłużeniu władzy odpuszczania grzechu aborcji przez wszystkich kapłanów wynika z wielowiekowej tradycji i nauczania Kościoła, a nie nacisku współczesnego świata. Prawo rozgrzeszania z niektórych grzechów, np. aborcji, było kiedyś zastrzeżone dla wyznaczonych kapłanów i miejsc. Papież zmienił tę zasadę w liście na zakończenie Roku Miłosierdzia – mówi metropolita warszawski i dodaje, że teraz wszystko zależy od pragnących pojednania z Bogiem, ludzi.

– Jest to wezwanie do tego, by się nawracać, także wtedy, gdy ktoś kiedyś ten grzech aborcji popełnił. Wezwanie, by spowiedź poprzedzać prawdziwym żalem i skruchą, i próbą naprawienia tego, co przez grzech stało się złego – powiedział kard. Nycz.

Także bp Jan Wątroba z Rzeszowa podkreśla, że dzień spowiedzi podczas rekolekcji jest jednym z najważniejszych. – Wszystkie nauki, nabożeństwa, modlitwy, zarówno wspólnotowe, jak i indywidualne, prowadzą do tego, by w sakramencie pojednania i pokuty spotkać się z miłosiernym Ojcem, by na nowo wejść w siebie przez rachunek sumienia i przez nawrócenie, na ile nas tylko stać, pojednać się z Panem i w ten sposób rozpocząć na nowo i z nowym entuzjazmem realizację powołania i tych wszystkich obowiązków, które na nas Chrystus nałożył – powiedział ordynariusz rzeszowski.

– Spowiedź to wspaniałe spotkanie z przebaczającym Bogiem – przypomina z kolei abp Wiktor Skworc z Katowic. – Pragniemy wyciszenia, refleksji, skorzystania z sakramentu pokuty i przede wszystkim spokojnego przygotowania do spotkania z przebaczającym Chrystusem. To wspaniały czas u Matki Bożej – twierdzi metropolita katowicki.

– Rekolekcje i sakrament pojednania dają sposobność do nabrania sił, by wyjść na peryferie i tam towarzyszyć ludziom jako pasterz. Tę postawę, do której zaprasza Papież Franciszek, zdobywa się na klęczkach – podkreśla bp Edward Dajczak z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dodaje, że „dziś wielu brakuje wiary, szerzy się pogaństwo, ktoś mówi jestem katolikiem a potem dodaje swoje ale… i na tym się kończy. Te nasze rekolekcje są poderwaniem człowieka i przypomnieniem, że pasterz idzie pierwszy, że musi mieć odwagę przekraczania granic, wchodzenia w ten peryferyjny świat”. – Trzeba znaleźć odpowiedź co mówi Duch do Kościoła dzisiaj, ale żeby to wiedzieć, to trzeba to wyklęczeć, wsłuchać się w Pana Boga – podkreśla bp Dajczak.

Biskupi spowiadali się w kaplicy Domu Pielgrzyma, Kaplicy Pokutnej oraz w jasnogórskiej bazylice. Ich spowiednikami byli wyznaczeni paulini, którzy już od wielu lat pełnią tę posługę, a także zaproszeni kapłani archidiecezji częstochowskiej.

Tematem przewodnim dorocznych rekolekcji biskupów są słowa: „Idźcie i głoście”. Nauki rekolekcyjne głosi o. Ryszard Szmydki OMI, sekretarz generalny Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w Kongregacji Ewangelizacji Narodów w Rzymie.

Rekolekcje zakończą się w piątek 25 listopada Mszą św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 11.00 pod przewodnictwem prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka w intencji zmarłych biskupów.

KAI

fot. K. Świertok BPJG/Episkopat.pl