Abp Ladaria Ferrer pokieruje Kongregacją Nauki Wiary. Po upływie kadencji papież przyjął rezygnację kard. Müllera

Nowym prefektem Kongregacji Nauki Wiary został jej dotychczasowy sekretarz abp Luis Francisco Ladaria Ferrer SJ ♦ Jako przewodniczący pokieruje m.in. Międzynarodową Komisją Teologiczną oraz Papieską Komisją Biblijną ♦

Papież Franciszek przyjął rezygnację z kierowania Kongregacją Nauki Wiary złożoną w związku z zakończeniem pięcioletniego mandatu przez kard. Gerharda Ludwiga Müllera i nowym prefektem tej dykasterii mianował abp Luisa Francisco Ladaria Ferrera SJ. Powierzył też jemu związane z tym stanowiska przewodniczącego Papieskiej Komisji „Ecclesia Dei”, Międzynarodowej Komisji Teologicznej oraz Papieskiej Komisji Biblijnej. Międzynarodowej Komisji Teologicznej.

Luis Francisco Ladaria Ferrer urodził się 19 kwietnia 1944 r. w miejscowości Manacor na Majorce. W 1966 r. ukończył wydział prawa Uniwersytetu Madryckiego, po czym wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuitów). 29 lipca 1973 r. przyjął święcenia kapłańskie. Ma za sobą studia na Papieskim Uniwersytecie Comillas w Madrycie i Wyższej Szkole Filozoficzno-Teologicznej św. Jerzego we Frankfurcie nad Menem. W 1975 r. uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim i w tymże roku został profesorem teologii dogmatycznej na uniwersytecie Comillas. W 1984 r. stanął na czele wydziału teologicznego na Gregorianum, a w latach 1986-94 był wicerektorem tej uczelni. W latach 1992-97 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, a od 2004 r. do 2008 jej sekretarzem generalnym. Ponadto od 1995 r. był konsultorem Kongregacji Nauki Wiary. 2 sierpnia 2016 roku stanął na czele komisji ustanowionej przez Papieża Franciszka w celu przestudiowania kwestii diakonatu kobiet.

Abp Ladaria jest autorem wielu książek i ponad 100 artykułów naukowych. W swojej twórczości naukowej zajmował się przede wszystkim teologią Trójcy Świętej i antropologią teologiczną. W 2010 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (Collegium Bobolanum).

KAI