Pomoc duchowa

Pomoc egzorcystów

OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ SPCH
www.opp.bednarska.warszawa.pl
00-322 Warszawa, ul. Bednarska 28/30, wejście nr 5
tel. 022 828 54 83, pon-pt: g. 10.00-20.00

Inne formy pomocy duchowej

ARCHIDIECEZJALNA PORADNIA KATOLICKA

00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49
Zapisy przez telefon: 022 629 02 61, pon-pt: g. 15.00-19.00
Poradnia udziela pomocy w trudnych i zawiłych sprawach sumienia, trudnościach religijnych i świaopogladowych, odpowiedzialnego rodzicielstwa, trudnościach wychowawczych, wyboru stanu i zawodu, konfliktów małżeńskich i rodzinnych, prawa cywilnego, problemów narkomanii i alkoholizmu, samotnych matek. Bezinteresowną pomocą służą specjaliści w dziedzinie: psychologii, seksuologii, psychiatrii, neurologii, prawa i teologii.

KATOLICKI OŚRODEK POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PASTORALNEJ
PORADNIA DEWAJTIS
Wa
rszawa, ul. Dewajtis 3
tel. kom. 0 660 511 566, e-mail:

poradnia@dewajtis.pl
http://www.poradnia.dewajtis.pl
Ośrodek odpowiada na potrzeby osób borykających się z problemami natury duchowej, psychologicznej i pedagogicznej. W naszym zespole świadczą pomoc księża, psycholodzy, pedagodzy oraz inni specjaliści. Porady są bezpłatne.