Księża biskupi

Jest pasterzem Archidiecezji Warszawskiej od 3 marca 2007 roku. 20 listopada 2010 roku papież Benedykt XVI wręczył mu nominację kardynalską. W marcu 2013 roku uczestniczył w konklawe, które wybrało papieża Franciszka.
Doktor nauk teologicznych w zakresie katechetyki.

Czytaj więcej >>

Sekretariat biskupów pomocniczych

ul. Miodowa 17/19, 00-246 Warszawa
Sekretarz: Anna Kapuściak
tel. 022 53 17 204; fax 022 53 17 238
e-mail: sekretariat.bp@mkw.pl