Rybie. Św. Bartłomieja Apostoła

O parafii

Parafia św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu z kościołem przy ulicy Polnej 39 jest jedną z najmłodszych parafii archidiecezji warszawskiej. Jej patron – apostoł i męczennik – głosił Ewangelię w najbardziej barbarzyńskich krajach Wschodu. Organizatorem parafii oraz budowniczym kościoła i domu parafialnego jest ks. prałat Bartłomiej Kapałka.

Zezwolenie na budowę kościoła i plebanii zostało wydane, staraniem ks. prałata Stanisława Leszczyńskiego, 12 grudnia 1982 roku. Trzy lata później rozpoczęto budowę plebanii, poświęcono plac pod budowę kościoła i krzyż. Parafianie Rybia, odczuwając potrzebę wspólnego gromadzenia się na modlitwie, od 1986 roku uczestniczyli w nabożeństwach odprawianych w tymczasowej kaplicy. w garażu. W tym samym roku, w sierpniu, rozpoczęto budowę kościoła. Jego projektantem jest architekt Jerzy Cander.

W roku 1987 bp Kazimierz Romaniuk dokonał poświęcenia kaplicy i plebanii, 1 marca 1988 roku kard. Józef Glemp erygował parafię św. Bartłomieja. Jej proboszczem został ks. Bartłomiej Kapałka. Wiosną 1990 roku natomiast przybył do Rybia z pierwszą w historii parafii wizytacją kanonicza bp Władysław Miziołek. W październiku 1990 roku Prymas Polski kard. Józef Glemp dokonał wmurowania aktu erekcyjnego i kamienia węgielnego. Kiedy w 1995 roku do Rybia przybył z drugą wizytą kanonicza prymas Józef Glemp, kościół był już pokryty miedzianą blachą, zakupioną za pieniądze Urzędu Gminy w Raszynie. Do czcigodnego grona darczyńców dołączyła również Dyrekcja Portów Lotniczych Okęcie, która ofiarowała na rzecz parafii marmur z terenu dworca lotniczego. Wspomnieć trzeba, że budowa kościoła w Rybiu, a także prace wykończeniowe trwały nieprzerwanie do roku 2004.

W 2001 roku rozpoczęto budowę dzwonnicy i ufundowano dzwony. Odtąd na Msze święte zwołują wiernych „Św. Bartłomiej”, „Św. Łukasz” i „Św. Piotr”. Ksiądz proboszcz Kapałka 24 grudnia zanotował: „Odebrałem dzwony i przed Pasterką zaczęły dzwonić, ustawione na prowizorycznej dzwonnicy”. Ich konsekracji dokonał w styczniu 2001 roku kard. Józef Glemp, który pojawił się w Rybiu ponownie w październiku, by poświęcić dzwonnicę i kaplicę przedpogrzebową. Konsekracja kościoła natomiast odbyła się 17 października 2004 roku.

Parafia św. Bartłomieja, przez lata swojego istnienia, miała dar przyciągania misjonarzy. Pierwsze misje – Miłosierdzia Bożego odbyły się w 1995 roku, Misje Ewangelizacyjne w 2003 i 2004 roku. W roku 2000 w Rybiu modliła się z kolei młodzież z Taize. „Panie, wzmocnij w nas wiarę, dzięki której Twój apostoł św. Bartłomiej dostąpił obcowania z Twoim Synem”.

Działo się to dnia 24 października 2004 roku, gdy na Stolicy Piotrowej zasiadał Jego Świątobliwość Ojciec Święty Jan Paweł II – syn polskiej ziemi, a Archidiecezją Warszawską kierował Jego Eminencja Józef Glemp, Prymas Polski.

Tego dnia, a była to XXX Niedziela Zwykła, przybył do parafii św. Bartłomieja Apostoła w Rybiu Jego Eminencja, Ksiądz Prymas i dokonał uroczystego poświęcenia nowo wybudowanej świątyni parafialnej pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła.

W podniosłej uroczystości konsekracyjnej udział wzięli: Ksiądz prałat Grzegorz Kalwarczyk – Kanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej, Księża zaprzyjaźnieni z parafią, kondekanalne duchowieństwo na czele z Księdzem kanonikiem Grzegorzem Krysztofikiem – dziekanem Dekanatu Raszyńskiego, Wójtem Gminy Raszyn Panem mgr Piotrem Iwickim, Przewodniczącym Rady Gminy Panem mgr Dariuszem Książek, Panią inż. Wandą Popławską – Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Inwestycji oraz całą wspólnotą parafialną z Księdzem kanonikiem Bartłomiejem Kapałką proboszczem parafii i budowniczym kościoła.

Kościół Świętego Bartłomieja Apostoła w Rybiu został zbudowany w latach 1986-2004 według projektu Pana mgr inż. Jerzego Candera, staraniem pierwszego proboszcza Księdza kanonika Bartłomieja Kapałki. Świątynię wzniesiono głównie z ofiar parafian przy częściowej pomocy Kurii Metropolitalnej Warszawskiej oraz parafii św. Szczepana w Raszynie i św. Marii Magdaleny w Magdalence.

Budowę tę zapoczątkował Ks. Prałat Stanisław Leszczyński.

Galeria
Aktualności

Bierzmowanie młodzieży

Kard. Kazimierz Nycz udzielił w niedzielę 18 czerwca 2017 r. sakramentu bierzmowania młodzieży z parafii Rybie

Mapa

Kancelaria parafialna

ul. Polna 39
05-090 Rybie

tel. +48 22 720 23 53
e-mail: parafia@rybie.pl

Kancelaria czynna:
poniedziałek, środa, piątek godz. 8:00-9:00
od poniedziałku do piątku – 16:00-18:00, czwartek godz. 19.00-20.00

Msze Święte

Niedziele i święta:
7:00, 9.00, 10:30 (dla dzieci), 12:00, 19:00
Dni powszednie:
7:00, 18:00

Księża w parafii

Wikariusz

Ksiądz Marcin Uhlik (2008, 2016)

Rezydent

Ksiądz prałat Bartłomiej Kapałka (1970, 1986, 2016)

Nabożeńtwa

 • Różaniec – Pół godziny przed Mszami wieczornymi odmawiana jest jedna tajemnica różańca.
 • Nowenna do Matki Bożej – W środy o godz. 18.00 przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej modlimy się nowenną.
 • Koronka do Miłosierdzia Bożego – W piątki po Mszy św. wieczornej przed obrazem Jezusa Miłosiernego modlimy się koronką.
 • Droga Krzyżowa – Piątki Wielkiego Postu (przed Wielkanocą) godz. 17.00
 • Gorzkie Żale – Niedziele Wielkiego Postu (przed Wielkanocą) godz. 16.30
 • Różaniec (w październiku)
  • Dzień powszedni – godz. 18.00
  • Niedziela – godz. 16.30
 • Litania do Matki Bożej (w maju)
  • W tygodniu – godz. 18.30
  • Niedziela – godz. 16.30
 • Litania do Serca Pana Jezusa (w czerwcu)
  • W tygodniu – godz. 18.30
  • Niedziela – godz. 16.30
 • Roraty – W okresie Adwentu (przed Bożym Narodzeniem) – godz. 7.00 (30 min. przed Mszą śpiewane są Godzinki do Matki Bożej)

Poradnia rodzinna

Czynna: środa, w godz. 18.00 – 20.00

Zapisy: p. Anna Sierakowska, nr tel. 606 260 408