Parafie: dzielnica Wola

Odszukaj swoją parafię i zaznacz ją. Od tej pory za każdym razem klikając
w moja parafia wejdziesz na serwis swojej parafii.

Warszawa. Dobrego Pasterza na Ulrychowie

O parafii

Początkowo kościół pw. Dobrego Pasterza miał pełnić funkcję kościoła parafialnego dla parafii św. Wawrzyńca. Projektanci: Konrad Kucza-Kuczyński, Andrzej Miklaszewski i Piotr Kudelski. Budowniczy: ks. Józef Łazicki. W 1985 r. złożono prośbę o wydanie pozwolenia …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci), 13:00, 17:00 (poza wakacjami), 19:00 (akademicka)
Dni powszednie:
6:30 (poza wakacjami), 7:00, 8:00, 9:00, 18:00 (poza wakacjami), 19:00

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na Muranowie

O parafii

Dzieje kościoła sięgają XIX wieku. Początkowo była tutaj drewniana kaplica, należąca do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci i rodziców), 12.30, 16.00, 18.00
Dni powszednie:
7:00, 15:00 (w piątek), 18:00

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Św. Andrzeja Apostoła na Mirowie

O parafii

Parafia św. Andrzeja Apostoła jest czwartą warszawską parafią. Została erygowana w 1774 roku. Jednak jej pierwotną siedzibą była pojezuicka świątynia św. Andrzeja przy Placu Teatralnym. Kościół św. Karola Boromeusza przy ul. Chłodnej – nową …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 18:00 (uwaga – nie sprawdzony porządek wakacyjny!)
Dni powszednie:
6:30, 8:00, 9:00, 18:00

Warszawa. Św. Augustyna na Muranowie

O parafii

W 1996 roku kościół św. Augustyna obchodził stulecie istnienia. Pod koniec XIX wieku konieczne okazało się przygotowanie miejsca spotkań Eucharystycznych dla mieszkańców rozwijającego się osiedla Muranów. Józef Mikucki, urzędnik warszawskiej kasy guberialnej, na potrzeby …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30 (dla dzieci), 13:00, 18:30, 19:45 (młodzieżowa)
Dni powszednie:
7:00, 8:00, 9:00, 18:30

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Św. Józefa Oblubieńca NMP na Kole

O parafii

Parafia św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny znajduje się na wolskim osiedlu Koło. Nazwa „Koło” wywodzi się od kręgów, w których zasiadali posłowie podczas elekcji królewskich. W latach 1573 – 1764 odbyło się ich …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
6:30, 8:00, 9:00 (młodzieżowa), 10:15, 11:30 (dla dzieci), 13:00, 19:00 (akademicka)
Dni powszednie:
6:30, 7:00 (poza wakacjami), 8:00, 15:00 (w piątek, poza wakacjami), 18:00, 19:00

Spowiedź

Codziennie podczas Mszy świętej.

Warszawa. Św. Karola Boromeusza na Powązkach

O parafii

Początki parafii św. Karola Boromeusza na warszawskiej Woli sięgają końca XVIII wieku. Budowa świątyni wiąże się z uprowadzeniem i wywiezieniem za miasto króla Stanisława Augusta Poniatowskiego przez konfederatów barskich 3 listopada 1771 roku. Ponieważ …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 17:30, 20:00
Dni powszednie:
8:00, 17:30

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Św. Klemensa Hofbauera na Woli

O parafii

Uroczystego położenia kamienia węgielnego świątyni dokonał 28.08.1931 r. J. E. Kardynał Aleksander Kakowski. Kościół został zbudowany według projektu Stanisława Marzyńskiego, członka i prezesa powojennej Rady Prymasowskiej Odbudowy Kościołów Stolicy. Kościół konsekrował w dniu 26.10.1933 …

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 12:30, 18:30, 20:00 Msza Święta w rycie trydenckim w niedzielę i święta o godz. 14 http://www.mszatrydencka.waw.pl/
Dni powszednie:
6:30, 7:30, 8:30, 15:00 (piątek), 18:30 Msza Święta w rycie trydenckim w dni powszednie wg ogłoszeń http://www.mszatrydencka.waw.pl/

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Woli

O parafii

W kościele zbudowanym w stylu neoromańskim znajduje się obraz Matki Bożej zwanej Elekcyjną, pochodzący z 1621 roku.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:00, 9:30, 11:00 (dla dzieci), 12:30 (poza wakacjami), 18:00 (młodzieżowa)
Dni powszednie:
6:30, 7:30, 18:00

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.

Warszawa. Św. Wawrzyńca na Reducie Wolskiej

O parafii

Początki kościoła na Woli nie są zbyt dobrze udokumentowane historyczne. Istnieją wzmianki, że kościół na Woli powstał w 1288 r.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
9:00, 11:00, 12:15 (dla dzieci), 13:30, 17:30
Dni powszednie:
17:30

Spowiedź

Spowiedź:

  • w dni powszednie – godz. 17:15-17:30
  • w niedziele w czasie każdej Mszy Świętej

Warszawa. Św. Wojciecha na Woli

O parafii

Parafia św. Wojciecha na Woli powołana została 1 kwietnia 1927 r. dekretem Księdza Kardynała Aleksandra Kakowskiego.

Kontakt
Msze Św.
Niedziele i święta:
7:00, 8:30, 10:00, 11:30, 13:00, 19:00
Dni powszednie:
6:30, 7:00, 8:00, 18:00

Spowiedź

Spowiedź w czasie każdej Mszy Świętej.