Ochrona dzieci i młodzieży

Pomoc ofiarom nadużyć seksualnych, pokrzywdzonych w dzieciństwie przez osoby duchowne to zadanie dwóch księży wyznaczonych przez kard. Kazimierza Nycza.

W Archidiecezji Warszawskiej od lutego 2015 r. funkcję delegata biskupa pełni ks. dr Piotr Odziemczyk, natomiast duszpasterza – ks. dr Marek Szymula.

Ks. dr Piotr Odziemczyk, wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Warszawskiej jako delegat biskupa „przewodniczy komisji stałej lub powołanej ad hoc do prowadzenia dochodzenia wstępnego przewidzianego normami Stolicy Apostolskiej i Wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski”. Kuratorem został wyznaczony w 2017 r. ks. dr Marek Szymula.

Natomiast ks. Jakub Szcześniak jako duszpasterz będzie służył pomocą duszpasterską w przypadku, gdy taka pomoc będzie potrzebna osobom pokrzywdzonym, ich najbliższym oraz wspólnocie kościelnej lub wychowawczej, w której doszło do nadużycia.

Księża odbyli specjalistyczne szkolenia organizowane przez koordynatora Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży oraz Centrum Ochrony Dziecka w Krakowie.

Wytyczne

dotyczące wstępnego dochodzenia kanonicznego w przypadku oskarżeń duchownych o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia

Delegat biskupi

ks. dr Piotr Odziemczyk

tel. +48 22 531 72 71

wicekanclerz@mkw.pl

Kurator

ks. dr Marek Szymula

Duszpasterz ds. ochrony dzieci i młodzieży

ks. Jakub Szcześniak