Jutro Niedziela – XVII Niedziela zwykła

Na tym polega mądrość: wybrać jedno i najważniejsze. Potem to realizować