Galerie zdjęć

Kandydaci do święceń przedstawieni. Nieszpory z tzw. obrzędem kandydatury

Zanim alumni Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie otrzymają święcenia diakonatu, a potem prezbiteratu, zostali 4 marca w uroczystym obrzędzie przedstawieni Kościołowi jako kandydaci do tych święceń. Obrzęd miał miejsce podczas nieszporów.