Jutro Niedziela – XXIX zwykła B

Uczniowie marzą o panowaniu. Tymczasem Jezus żyje logiką służby. Cierpliwie będzie ich uczył, co znaczy iść za Nim, co znaczy być sługą innych, oddawać za nich swoje życie.

Jutro Niedziela – XXVIII zwykła B

Bogaty młodzieniec odchodzi zszokowany i pełen żalu. Dlaczego? To nie bogactwo jest problemem. Chodzi o serce, które – jeśli jest wolne – dokonuje wyboru i potrafi wybrać to, co najlepsze
Archiwum

Jutro Niedziela – XXVII zwykła B

Małżeństwo: między przymierzem a rozwodem. A co było na początku? Jezus przywraca pierwotne znaczenie małżeństwa: związku mężczyzny i kobiety, którzy stają się jednym ciałem
Więcej

Kalendarium

2. Niedziela Wielkiego Postu 

25 lutego 2018 r.

I Czytanie: Rdz 22, 1-2.9-13.15-18;   

II Czytanie: Rz 8, 31b-34;

Ewangelia:  Mk 9, 2-10.

Propozycje