Rada duszpasterska

Członkowie z urzędu
Biskup Piotr Jarecki
Biskup Rafał Markowski
Biskup Michał Janocha
Ksiądz prałat prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon
Ksiądz kanonik dr Marek Przybylski
Ksiądz dr Marcin Szczerbiński

Członkowie z nominacji
Ojciec Waldemar Borzyszkowski SJ
Ojciec dr Stanisław Przepierski OP
Ksiądz prałat Tadeusz Sowa
Ksiądz prałat Roman Trzciński

Dr Ewa Czaczkowska
Siostra Maria Filipkowska
Prof. Elżbieta Firlit
Monika Galbarczyk
Radosław Galbarczyk
Brygida Grysiak-Ciesiołkiewicz
Konrad Ciesiołkiewicz
Siostra Gabriela Kobiela
Prof. Krzysztof Koseła
Siostra Elżbieta Kowalewska
Prof. Włodzimierz Kurnik
Radosław Pazura
Dr Grzegorz Płoszajski
Regina Pruszyńska
Dr Konstanty Radziwiłł
Prof. Wojciech Roszkowski
Agnieszka Wieczerzańska-Perkins
Prof. Ryszard Zimak

Rada duszpasterska

Głównym zadaniem Rady jest analiza działań pasterskich i definiowanie praktycznych wniosków, które mają wspomóc pracę ordynariusza. Rada nie ma żadnych kompetencji pozstając jedynie głosem doradczym. Publikacja wniosków, zakresy działań i tematów podejmowanych przez Radę zależą do decyzji biskupa.