Księża dziekani

Dekanat Staromiejski

Dziekan: Ksiądz Zygmunt Robert Berdychowski CM

Wicedziekan:  Ksiądz prałat Paweł Bekus

Ojciec duchowny: Ojciec Albert – Krzysztof Oksiędzki OSPPE

Dekanalny duszpasterz dzieci i  młodzieży: Ksiądz Michał Chutkowski

 

Parafia Rzymskokatolicka:

Św. Jana Chrzciciela w Warszawie Archikatedra Warszawska

 

Rektorat Kościoła Rzymskokatolickiego:

Św. Anny w Warszawie Kościół Akademicki

MB Łaskawej w Warszawie Kościół Ojców Jezuitów

Niepokalanego Poczęcia NMP w Warszawie

Św. Andrzeja Ap. i Św. Alberta Chmielowskiego
w Warszawie Kościół Środowisk Twórczych

Św. Marcina w Warszawie Kościół Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża (franciszkanki)

Przemienienia Pańskiego w Warszawie Kościół Braci Mniejszych Kapucynów (kapucyni)

Świętego Ducha w Warszawie Kościół Ojców Paulinów (paulini)

Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Oblubieńca Bogurodzicy w Warszawie Kościół Seminaryjny

Narodzenia NMP w Warszawie (tzw. „przesuwany”)

Nawiedzenia NMP w Warszawie

Rektorat Kościoła Rzymskokatolickiego:

Św. Benona w Warszawie Kościół Ojców Redemptorystów (redemptoryści)

Św. Jacka w Warszawie Kościół Ojców Dominikanów (dominikanie)

Św. Jana Bożego w Warszawie Kościół Ojców Bonifratrów (bonifratrzy)

Św. Kazimierza Królewicza w Warszawie Kościół Sióstr Benedyktynek Sakramentek (sakramentki)

Stygmatów Św. Franciszka Serafickiego w Warszawie Kościół Ojców Franciszkanów (franciszkanie konwentualni)

Świętego Krzyża w Warszawie Bazylika (misjonarze)

Rektorat Kościoła Rzymskokatolickiego Św. Józefa Oblubieńca

Niepokalanej Bogurodzicy Maryi w Warszawie Kościół Sióstr Wizytek (wizytki)

Bielański

Dziekan: Ksiądz prałat dr Jan Szubka

Wicedziekan: Ksiądz prałat dr Piotr Fołtyn

Ojciec duchowny: Ksiądz prałat dr Marek Szymula

Dekanalny duszpasterz dzieci i  młodzieży: Ksiądz Mikołaj Dobosz

 

Parafia Rzymskokatolicka:

Bł. Edwarda Detkensa w Warszawie

Św. Zygmunta w Warszawie

Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Warszawie

Matki Bożej Królowej Pokoju w Warszawie

Św. Krzysztofa w Warszawie

Św. Ignacego Loyoli w Warszawie

Św. Marii Magdaleny w Warszawie

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Warszawie

Jelonkowski

Dziekan: Ksiądz kanonik Jan Popiel

Wicedziekan: Ksiądz prałat dr Andrzej Banaszek

Ojciec duchowny: Ksiądz Kazimierz Joniec CSMA

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiadz Rafał Łaskawski

Parafia Rzymskokatolicka:

Matki Bożej Królowej Aniołów w Warszawie (michalici)

Św. Jana Pawła II w Warszawie

Wojskowo –Cywilna Matki Bożej Ostrobramskiej w Warszawie

Św. Łukasza Ewangelisty w Warszawie

Bogurodzicy Maryi w Warszawie

Podwyższenia Krzyża Świętego w Warszawie

Mokotowski

Dziekan: Ojciec Waldemar Borzyszkowski SJ

Wicedziekan: Ksiądz kanonik dr Jan Konarski

Ojciec duchowny: Ojciec Wiesław Kulisz SJ

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Piotr Strakowski

Parafia Rzymskokatolicka:

Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Warszawie

Św. Andrzeja Boboli w Warszawie (jezuici)

Św. Michała Archanioła w Warszawie

Św. Szczepana w Warszawie (jezuici)

Św. Kazimierza w Warszawie (zmartwychwstańcy)

Św. Stefana Króla Wyznawcy w Warszawie

Św. Maksymiliana Kolbego w Warszawie

Matki Bożej Anielskiej w Warszawie (reformaci)

Najświętszej Maryi Panny Matki Zbawiciela w Warszawie (salwatorianie)

Ochocki

Dziekan: Ksiądz prałat Henryk Bartuszek

Wicedziekan: Ksiądz prałat Kazimierz Sznajder

Ojciec duchowny: Ksiądz prałat prof. dr hab. Waldemar Chrostowski

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Krzysztof Hałaj

 

Parafia Rzymskokatolicka:

Św. Jakuba Apostoła w Warszawie na Ochocie

Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Warszawie

Św. Franciszka z Asyżu w Warszawie

Opatrzności Bożej w Warszawie na Ochocie

Zwiastowania Pańskiego w Warszawie

Św. Grzegorza Wielkiego w Warszawie

Św. Alojzego Orione w Warszawie (orioniści)

Śródmiejski

Dziekan: Ksiądz prałat dr Włodzimierz Artyszuk

Wicedziekan: Ksiądz kanonik dr Piotr Waleńdzik

Ojciec duchowny: Ojciec Benedykt – David Dřevojánek

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Marcin Ośko

Parafia Rzymskokatolicka:

Św. Andrzeja Apostoła w Warszawie

Matki Bożej Częstochowskiej w Warszawie

Świętej Trójcy w Warszawie

Św. Antoniego z Padwy w Warszawie (reformaci)

Św. Barbary w Warszawie

Najświętszego Zbawiciela w Warszawie

Wszystkich Świętych w Warszawie

Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Warszawie

Św. Aleksandra w Warszawie

Ursuski

Dziekan: Ksiądz prałat Zbigniew Sajnóg

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Zygmunt Niewęgłowski

Ojciec duchowny: Ksiądz Grzegorz Ozga MS

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Piotr Janiszewski

Parafia Rzymskokatolicka:

Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Warszawie

Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Warszawie

Św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Warszawie Ursusie

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie

Świętej Rodziny w Warszawie

Świętych Teresy od Dzieciątka Jezus i Męczenników Rzymskich w Warszawie

Matki Bożej Saletyńskiej w Warszawie (saletyni)

Ursynowski

Dziekan: Ksiądz prałat Jacek Kozub

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Wojciech Gnidziński

Ojciec duchowny: Ojciec Krzysztof Michałowski OP

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Zbigniew Sawiak

Parafia Rzymskokatolicka:

Św. Zofii Barat w Warszawie

Św. Tomasza Apostoła w Warszawie

Św. Ojca Pio w Warszawie

Bł. Władysława z Gielniowa w Warszawie

Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Warszawie

Św. Katarzyny w Warszawie

Św. Dominika w Warszawie (dominikanie)

Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie

Bł. Edmunda Bojanowskiego w Warszawie

Ofiarowania Pańskiego w Warszawie

Wilanowski

Dziekan: Ksiądz prałat Tadeusz Aleksandrowicz

Wicedziekan: Ksiądz kanonik dr n. hum. Paweł Bijak

Ojciec duchowny: Ksiądz Tadeusz Suślik SchP

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Mateusz Kielarski

Parafia Rzymskokatolicka:

Św. Bonifacego w Warszawie (bernardyni)

Posłania Uczniów Pańskich w Warszawie

Św. Elżbiety w Warszawie

Św. Tadeusza Apostoła w Warszawie

NMP Królowej Wyznawców w Warszawie (pijarzy)

Św. Antoniego Marii Zaccarii w Warszawie (barnabici)

NMP Matki Miłosierdzia w Warszawie (marianie)

Św. Anny w Warszawie Wilanowie

Opatrzności Bożej w Warszawie Wilanowie

 

Wolski

Dziekan: Ksiądz kanonik dr Zbigniew Godlewski

Wicedziekan: Ksiądz prałat Zdzisław Rogoziński

Ojciec duchowny: Ksiądz kanonik Arkadiusz Wójtowicz

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Sławomir Starkowski

Parafia Rzymskokatolicka:

Św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie

Św. Augustyna w Warszawie

Miłosierdzia Bożego i Św. Siostry Faustyny w Warszawie Sanktuarium

Św. Karola Boromeusza w Warszawie

Św. Wawrzyńca w Warszawie

Rektorat Kościoła Rzymskokatolickiego św. Grzegorza Wielkiego w Warszawie

Dobrego Pasterza w Warszawie

Św. Klemensa Hofbauera w Warszawie (redemptoryści)

Św. Stanisława Biskupa w Warszawie

Św. Wojciecha w Warszawie


Żoliborski

Dziekan: Ksiądz kanonik dr Sławomir Nowakowski

Wicedziekan: Ksiądz kanonik dr Marcin Brzeziński

Ojciec duchowny: Ksiądz prałat dr Grzegorz Ostrowski

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Marek Traczyk

Parafia Rzymskokatolicka:

Matki Bożej Królowej Polski w Warszawie (marianie)

Św. Jozafata w Warszawie

Świętych Wyznawców Rafała i Alberta w Warszawie

Św. Jana Kantego w Warszawie

Zesłania Ducha Świętego w Warszawie

Dzieciątka Jezus w Warszawie

Św. Stanisława Kostki w Warszawie


DEKANATY POZAWARSZAWSKIE

Błoński

Dziekan: Ksiądz Kazimierz Ambroziak FDP

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Grzegorz Wieteska

Ojciec duchowny: Ojciec Stanisław Piętka OFMConv

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Jarosław Nowakowski

Błonie – par. Narodzenia Pańskiego

Błonie – Parafia Rzymskokatolicka Świętej Trójcy w Błoniu

Bramki – par. św. Maksymiliana Kolbego

Kampinos – par. Wniebowzięcia NMP

Kaski – par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Leszno – Parafia Rzymskokatolicka Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Lesznie

Łaźniew – par. św. Antoniego z Padwy (orioniści)

Niepokalanów – par. Niepokalanego Poczęcia NMP (franciszkanie konwentualni)

Pawłowice – par. św. Bartłomieja Apostoła

Płochocin – par. św. Wojciecha BM

Rokitno – par. Wniebowzięcia NMP (orioniści)

Zawady – par. św. Doroty DM

 

Brwinowski

Dziekan: Ksiądz kanonik Wojciech Osial

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Maciej Kurzawa

Ojciec duchowny: Ksiądz prałat Bolesław Bolek

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Dariusz Drozdek

Brwinów – par. św. Floriana

Milanówek – par. św. Jadwigi Śląskiej

Milanówek – par. Matki Bożej Bolesnej

Otrębusy – par. NMP Matki Kościoła

Podkowa Leśna – par. św. Krzysztofa

Żuków – par. Przemienienia Pańskiego


Czerski

Dziekan: Ksiądz prałat Włodzimierz Czerwiński

Wicedziekan: Ksiądz Andrzej Jerominek MIC

Ojciec duchowny: Ksiądz Jan Rokosz MIC

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Jakub Biernacki MIC

Chynów – par. Świętej Trójcy

Czersk – par. Przemienienia Pańskiego

Góra Kalwaria – par. Niepokalanego Poczęcia NMP (marianie)

Kędzierówka – par. św. Jana Chrzciciela

Pieczyska – par. Narodzenia NMP

Rososz – par. Narodzenia NMP

Sobików – par. św. Stanisława BM


Grodziski

Dziekan: Ksiądz kanonik Janusz Starosta

Wicedziekan: Ksiądz kanonik dr Jarosław Miętus

Ojciec duchowny: Ksiądz prałat Adam Szczygielski

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Krystian Grzyb

Adamowizna – Parafia Rzymskokatolicka Św. Matki Teresy z Kalkuty w Adamowiźnie

Grodzisk Mazowiecki – par. św. Anny

Grodzisk Mazowiecki – par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Grodzisk Mazowiecki – par. Miłosierdzia Bożego

Grodzisk Mazowiecki – par. Przemienienia Pańskiego w Łąkach

Izdebno – par. św. Michała Archanioła

Książenice – Parafia Rzymskokatolicka Św. Jana Marii Vianneya

Kuklówka – par. Matki Bożej Częstochowskiej


Grójecki

Dziekan: Ksiądz kanonik Zbigniew Suchecki

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Andrzej Juńczyk

Ojciec duchowny: Ksiądz kanonik Włodzimierz Bobryk

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Józef Wójcik

Belsk – par. Świętej Trójcy

Drwalew – par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Grójec – par. św. Mikołaja

Grójec – par. Miłosierdzia Bożego

Jasieniec – par. św. Rocha

Jeziórka – par. Przemienienia Pańskiego

Lesznowola – par. bł. Honorata Koźmińskiego

Lewiczyn – par. św. Wojciecha BM i św. Marcina

Worów – par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kampinoski

Dziekan: Ksiądz kanonik Dariusz Kosk

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Tadeusz Bazylewicz

Ojciec duchowny: Ksiądz kanonik Jerzy Wikieł

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Kamil Nowacki

Buraków – par. bł. Marceliny Darowskiej

Cząstków – par. Matki Bożej Królowej Polski

Dąbrowa Leśna – par. św. Marka Ewangelisty

Dziekanów Leśny – par. Matki Bożej Królowej Rodzin

Górki Kampinoskie – par. Nawiedzenia NMP

Kazuń – par. Matki Bożej Szkaplerznej

Leoncin – par. św. Małgorzaty DM

Łomianki – par. św. Małgorzaty DM

Łomna – par. św. Mikołaja Biskupa

Secymin – par. Narodzenia NMP

Wiersze – par. Niepokalanego Serca NMP

Konstanciński

Dziekan: Ksiądz kanonik Stanisław Leszek Jackiewicz

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Jacek Dzikowski

Ojciec duchowny: Ksiądz kanonik Tadeusz Jamka

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Paweł Kudlak

Baniocha – par. NMP Królowej Pokoju

Chylice – par. św. Urszuli Ledóchowskiej

Konstancin-Jeziorna – par. św. Józefa w Jeziornie Fabrycznej

Konstancin-Jeziorna – par. Matki Bożej Anielskiej w Skolimowie

Konstancin-Jeziorna – par. Świętej Bożej Rodzicielki Maryi w Klarysewie

Konstancin-Jeziorna – par. Wniebowzięcia NMP w Konstancinie

Słomczyn – par. św. Zygmunta

Lasecki

Dziekan: Ksiądz kanonik Grzegorz Jankowski

Wicedziekan: Ksiądz Zdzisław Słomka SAC

Ojciec duchowny: Ksiądz kanonik Marian Rowicki

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Łukasz Duda

Babice – par. Wniebowzięcia NMP

Blizne – par. Objawienia Pańskiego

Borzęcin – par. św. Wincentego Ferreriusza

Izabelin – par. św. Franciszka z Asyżu

Laski Warszawskie – par. Matki Bożej Królowej Meksyku

Lipków – par. św. Rocha

Ołtarzew – par. NMP Królowej Apostołów (pallotyni)

Ożarów Mazowiecki – par. Miłosierdzia Bożego (pallotyni)

Zaborów – par. Nawiedzenia NMP

Mogielnicki

Dziekan: Ksiądz kanonik Arkadiusz Wiktorowicz

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Dariusz Gal

Ojciec duchowny: Ojciec Robert Dziewulski OSPPE

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Marcin Korzeniowski

Błędów – par. św. Prokopa Opata

Goszczyn  – Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Goszczynie

Lipie – par. Świętej Trójcy

Łęczeszyce – par. św. Jana Chrzciciela (paulini)

Michałowice – par. Wszystkich Świętych

Mogielnica – par. św. Floriana Męczennika

Przybyszew – par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Piaseczyński

Dziekan: Ksiądz prałat Andrzej Krynicki

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Dariusz Gocłowski

Ojciec duchowny: Ksiądz prałat Tadeusz Huk

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Błażej Węgrzyn

Głosków – par. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

Iwiczna – par. Zesłania Ducha Świętego

Jazgarzew – par. św. Rocha

Józefosław – par. św. Józefa Opiekuna Pracy

Kamionka – par. Świętej Rodziny

Piaseczno – par. św. Anny

Piaseczno – par. Matki Bożej Różańcowej

Piaseczno – par. NMP Wspomożenia Wiernych (dawniej Zalesie Dolne)

Zalesie Górne – par. św. Huberta

Żabieniec – Parafia Rzymskokatolicka Św. Jadwigi Królowej w Żabieńcu

Pruszkowski

Dziekan: Ksiądz prałat Marian Mikołajczak

Wicedziekan: Ksiądz kanonik Bogdan Przegaliński

Ojciec duchowny: Ksiądz Maciej Chwarścianek SDS

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Sergiusz Dębecki

Komorów – par. Narodzenia NMP

Pęcice – par. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Piastów – par. Chrystusa Króla Wszechświata (salwatorianie)

Piastów – par. Matki Bożej Częstochowskiej

Piastów – par. św. Michała Archanioła

Pruszków – par. św. Edwarda w Tworkach

Pruszków – par. św. Józefa Oblubieńca NMP

Pruszków – par. św. Kazimierza

Pruszków – par. Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Pruszków – par. Niepokalanego Poczęcia NMP na Żbikowie

Raszyński

Dziekan: Ksiądz prałat Zdzisław Karaś

Wicedziekan: Ksiądz Roman Tupaj CSMA

Ojciec duchowny: Ksiądz prałat dr Mirosław Cholewa

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Michał Jarmuszewski

Dawidy – par. św. Mateusza Ewangelisty

Kostowiec – par. NMP Wspomożenia Wiernych

Magdalenka – par. św. Marii Magdaleny

Michałowice-Opacz – par. Wniebowzięcia NMP

Młochów – par. św. Michała Archanioła (michalici)

Nadarzyn – par. św. Klemensa PM

Raszyn – par. św. Szczepana

Rybie – par. św. Bartłomieja Apostoła

Sękocin Stary – Parafia Rzymskokatolicka Św. Faustyny Kowalskiej w Sękocinie Starym

Tarczyński

Dziekan: Ksiądz kanonik Krzysztof Mindewicz

Wicedziekan: Ksiądz Wojciech Jędrysiak

Ojciec duchowny: Ksiądz kanonik Tadeusz Polak

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Jarosław Śledź

Leśna Polana – par. Matki Bożej Królowej Polski

Mroków – par. św. Stanisława Kostki

Ojrzanów – par. Zwiastowania NMP

Prażmów – par. św. Franciszka z Asyżu

Przypki – par. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Rembertów Grójecki – par. św. Jana Chrzciciela

Tarczyn – par. św. Mikołaja BM

Werdun – par. Świętego Ducha

Złotokłos – par. Matki Bożej Łaskawej

Warecki

Dziekan: Ksiądz Piotr Liber

Wicedziekan: Ksiądz Jarosław Kucharczyk

Ojciec duchowny: Ksiądz kanonik Sławomir Paszowski

Dekanalny duszpasterz dzieci i młodzieży: Ksiądz Piotr Pałac

Boglewice – par. Przemienienia Pańskiego

Konary – par. Świętej Trójcy

Michalczew – par. Świętej Rodziny

Nowa Wieś – par. św. Izydora Oracza

Ostrołęka n. Pilicą – par. Ofiarowania NMP

Promna – par. św. Marii Magdaleny

Warka – par. Matki Bożej Szkaplerznej

Warka – par. św. Mikołaja

Wrociszew – par. św. Małgorzaty DM

Zbrosza Duża – par. św. Jana Chrzciciela