KONKURS
NA PROJEKT WYSTROJU
ELEMENTÓW WNĘTRZA
ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

DESIGN OF INTERIOR DECORATION ELEMENTS
OF THE TEMPLE OF DIVINE PROVIDENCE
IN WARSAW – COMPETITION

„Ważne jest, aby postaci świętych ani aniołów nie koncentrowały wiernych na sobie,
ale zwracały się wraz z wiernymi ku ideowemu centrum świątyni i kosmosu,
którym jest Chrystus na Majestacie i jego ołtarz na ziemi”

z „Programu ideowego wnętrza i wytycznych do konkursu”