Inne instytucje

DOM KSIĘŻY EMERYTÓW
05-092 Łomianki, ul. Kościelna Droga 110
tel. 22 733 79 00 (centrala), 22 733 79 08 (sekretariat)
http://www.dkeaw.pl
Dyrektor
Ksiądz prałat dr Marek Kiliszek (1943; 1968; [2012]; 2013)
tel. 22 733 79 10

DOM KSIĘŻY EMERYTÓW W OTWOCKU, DIECEZJA WARSZAWSKO-PRASKA
05-400 Otwock, ul. dra J. Geislera 18
tel. 22 779 36 81
Dyrektor
Ksiądz Aleksander Juszczuk
tel. 22 778 25 55
fax 22 788 07 20

Asystenci kościelni prasy katolickiej
Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon, diecezjalny asystent kościelny redakcji
„Niedziela w Warszawie” (dodatek do katolickiego pisma „Niedziela”)
Ksiądz kanonik dr Marek Przybylski, diecezjalny asystent kościelny
redakcji „Gość Warszawski” (dodatek do katolickiego pisma „Gość Niedzielny”)
Ksiądz prałat Marian Raciński, diecezjalny asystent kościelny
redakcji pisma „Idziemy”

RADA ZRZESZEŃ KATOLICKICH ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
tel. 22 531 71 60
e-mail: srzkaw@mkw.pl
http://www.zrzeszenia-aw.pl
Dyżur w Kurii, ul. Miodowa 17/19, pt 10.00–12.00
Przewodnicząca
Elżbieta Gołąb
tel. 509 657 628
Sekretariat Rady
Aldona Konkiel, sekretarz
Cezary Konopacki, z-ca przewodniczącego
Teresa Pietrasiewicz
Mateusz Kruczkowski
Asystent kościelny Rady Zrzeszeń Katolickich
Archidiecezji Warszawskiej
Ksiądz dr Ludwik Nowakowski
zam. 02-768 Warszawa, ul. Fosa 17
tel. 22 847 63 72
e-mail: ludwikn@misja.teresy.org.pl

DIECEZJALNY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ
Prezes Akcji Katolickiej
Elżbieta Olejnik
tel. 22 642 69 15
Diecezjalny asystent kościelny Akcji Katolickiej
Ksiądz kanonik dr Piotr Odziemczyk
tel. 22 531 72 71

BIURO DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ
02-595 Warszawa, ul. Puławska 95
tel. 608 425 949, 22 646 37 76
e-mail: sekretariat@warszawa.ak.org.pl
http://www.warszawa.ak.org.pl

KRAJOWY INSTYTUT AKCJI KATOLICKIEJ
http://www.ak.org.pl
Prezes Akcji Katolickiej
Pani Urszula Furtak
Krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej
Biskup Marek Solarczyk
03-461 Warszawa, ul. Ratuszowa 5
tel. 22 518 15 00 (Kuria), 22 518 15 56 (dom)

BIURO KRAJOWEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ
00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49
tel. 22 621 35 10
e-mail: akwpl@ak.org.pl
Dyrektor
Elżbieta Kaczmarek

ARCHIDIECEZJALNY ZESPÓŁ DOMOWEJ OPIEKI PALIATYWNEJ
01-834 Warszawa, pl. Konfederacji 55
tel. 22 663 99 40
tel./fax 22 663 55 93
Dyrektor
Ksiądz kanonik Władysław Duda
zam. 01-834 Warszawa, pl. Konfederacji 55
tel. 22 669 05 97