Inne instytucje


DOM KSIĘŻY EMERYTÓW

05–092 Łomianki, ul. Kościelna Droga 110

tel. 22 733 79 00 (centrala), 22 733 79 08 (sekretariat)

http://www.dkeaw.pl

Dyrektor

Ksiądz prałat dr Marek Kiliszek (1943; 1968; [2012]; 2013)

tel. 22 733 79 10

Dom Księży Emerytów w Otwocku, diecezja warszawsko-

-praska

05–400 Otwock, ul. dra J. Geislera 18

tel. 22 779 36 81

Dyrektor

Ksiądz Robert Wyszomirski (1963; 1997; 2010)

tel. 22 778 25 55

fax 22 788 07 20

Asystenci kościelni prasy katolickiej

Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon, diecezjalny asystent kościelny redakcji „Niedziela w Warszawie” (dodatek do katolickiego pisma „Niedziela”)

Ksiądz kanonik dr Marek Przybylski, diecezjalny asystent kościelny redakcji „Gość Warszawski” (dodatek do katolickiego pisma „Gość Niedzielny”)

Ksiądz prałat Marian Raciński, diecezjalny asystent kościelny redakcji pisma „Idziemy”

 

Rada Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej

tel. 22 531 71 60

e-mail: srzkaw@mkw.pl

http://www.rzk-aw.pl/

Dyżury w Sekretariacie RZK AW
Każdy piątek w godz. 10.00-12.00, tel. (22) 531 71 60,
e-mail: srzkaw@mkw.pl

 

 

Diecezjalny Asystent Kościelny Rady Zrzeszeń Katolickich

Ks. dr Ludwik Nowakowski

 

e-mail: ludwikn@misjateresy.pl
tel.: 504 787 901
Skład Sekretariatu Rady Zrzeszeń Katolickich Archidiecezji Warszawskiej:

Elżbieta Gołąb – przewodnicząca
e-mail: xgolabx@o2.pl; tel. 509 657 628

Cezary Konopacki – wiceprzewodniczący
Aldona Konkiel – sekretarz
Teresa Pietrasiewicz – członek sekretariatu
Mateusz Kruczkowski – członek sekretariatu

      

Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej

Prezes Akcji Katolickiej

Elżbieta Olejnik

tel. 22 642 69 15

Diecezjalny asystent kościelny Akcji Katolickiej

Ksiądz dr Piotr Odziemczyk

       zam. ul. Domaniewska 20

e-mail: wicekanclerz@mkw.pl, tel. 22 53 17 271

 

BIURO DIECEZJALNEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

02–595 Warszawa, ul. Puławska 95

tel. 608 425 949, 22 646 37 76

e-mail: sekretariat@warszawa.ak.org.pl

http://www.warszawa.ak.org.pl

 

Krajowy Instytut Akcji Katolickiej

http://www.ak.org.pl

 

Prezes Akcji Katolickiej

Pani Halina Szydełko

 

Krajowy asystent kościelny Akcji Katolickiej

Biskup Marek Solarczyk

03–461 Warszawa, ul. Ratuszowa 5

tel. 22 518 15 00 (Kuria), 22 518 15 56 (dom)

 

BIURO KRAJOWEGO INSTYTUTU AKCJI KATOLICKIEJ

00–695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49

tel. 22 621 35 10

e-mail: akwpl@ak.org.pl

 

Dyrektor

Elżbieta Kaczmarek

 

Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej

01–834 Warszawa, pl. Konfederacji 55

tel. 22 663 99 40

tel./fax 22 663 55 93

 

Dyrektor

Ksiądz kanonik Władysław Duda

       zam. 01–834 Warszawa, pl. Konfederacji 55

tel. 22 669 05 97

 

CENTRUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ. WOTUM NARODU.
MIEJSCE KULTU, PAMIĘCI, KULTURY

BIURA CENTRUM OPATRZNOŚCI BOŻEJ

00–956 Warszawa, ul. Księdza Prymasa Augusta Hlonda 1

tel. 22 201 97 12

e-mail: biuro@centrumopatrznosci.pl

00–246 Warszawa, ul. Miodowa 17/19

tel. 22 531 71 69

NIP: 525 24 23 501

 

Prezes zarządu

Piotr Gaweł

e-mail: p.gawel@centrumopatrznosci.pl

Wiceprezes zarządu

Ksiądz kanonik dr Paweł Gwiazda

tel. 696 454 606

e-mail: p.gwiazda@centrumopatrznosci.pl

 

CENTRUM DUSZPASTERSTWA
ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

http://www.ksiegarnianamiodowej.pl

e-mail: miodowa@waw.waw.pl

Prezes

Marek Pasek-Paszkowski

tel. 22 531 72 57

 

„KSIĘGARNIA NA MIODOWEJ” PRZY KURII METROPOLITALNEJ WARSZAWSKIEJ

Kierownik księgarni: tel. 22 531 72 48

Dział książki: tel. 22 531 72 13

Dział dewocjonaliów: tel. 22 531 72 17

 

WYDAWNICTWO ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

01–815 Warszawa, ul. Dewajtis 3

tel. 22 862 99 00

fax 22 862 99 01

e-mail: sekretariat@waw.waw.pl

http://www.waw.waw.pl

 

BIURO KOORDYNACJI PROJEKTU „SKARBIEC MAZOWIECKI – SZLAKI OBIEKTÓW SAKRALNYCH W WARSZAWIE I NA MAZOWSZU”

00–695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49

tel. 22 621 43 12

e-mail: skarbiec@aci.waw.pl

http://www.skarbiecmazowiecki.pl

 

FUNDACJA BUDOWY ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ

00–695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49, II p.

tel./fax 22 621 25 90

e-mail: swiatynia.opatrznosci.bozej@mkw.pl

Prezes zarządu

Biskup Rafał Markowski

 Wiceprezes

Ksiądz prałat dr Janusz Bodzon

 

Konta

PKO SA

Nr konta PLN: 70 1240 1024 1111 0000 0270 2746

Subkonto USD: 83 1240 1024 1787 0000 0270 2759

Subkonto EUR: 75 1240 1024 1978 0000 0270 2762

 

Bank Pocztowy SA

Nr konta PLN: 15 1320 1104 3124 8257 2000 0001

 

PKO SA

Nr: 4 1240 6218 1111 0000 4610 7123