Dzień Świętości Życia

Został on wprowadzony przez Episkopat Polski w 1998 roku w odpowiedzi na wezwanie błogosławionego Jana Pawła II zawarte w encyklice Evangelium vitae. „Jego podstawowym celem – stwierdza Papież – jest budzenie w sumieniach, rodzinach, w Kościele i w społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji” (EV 85). Te zadania są niezwykle aktualne w naszym kraju. W obecnej sytuacji nasz kraj stoi przed poważnymi wyzwaniami społecznymi związanymi z projektami ustaw bioetycznych, ale także pilną potrzebą strzeżenia wartości życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.