Aktualności

Nowy rok akademicki na Politechnice Warszawskiej i w duszpasterstwie akademickim „Sandał”

W niedzielę 29 września bp Piotr Jarecki przewodniczył mszy świętej inaugurującej rok akademicki 2019/2010 na Politechnice Warszawskiej oraz w duszpasterstwie akademickim „Sandał” • W Eucharystii w kościele Najświętszego Zbawiciela wzięli udział przedstawiciele władz uczelni oraz licznie zgromadzeni studenci